Kolokvij iz Povijesti hrvatskoga jezika bit će 3. lipnja 2019. u dvorani 7 prema sljedećem rasporedu:

- prva seminarska skupina i studenti koji su kolegij odslušali prijašnjih godina: u 16.00

- druga i treća seminarska skupina: u 16.45.