Ovaj tjedan neće biti seminara iz Hrvatske dijalektologije 2. Predavanje u utorak održat će se prema rasporedu.