Kolokvij iz Povijesti hrvatskoga jezika pisat će se 15. travnja 2019. u dvorani 7 prema ovom rasporedu:

* prva seminarska skupina i prošlogodišnji studenti koji su odslušali, a nisu položili ispit: u 15.45

* druga i treća seminarska skupina: u 16.30.