Mira Menac-Mihalić primat će studente u srijedu, 27. veljače 2019. od 11 do 12.

Početak nastave:

Hrvatska dijalektna leksikografija    6. ožujka u 11.00 D4

Hrvatska dijalektologija 2, seminar, 6. ožujka u 9.30 D4