U ponedjeljak, 28. siječnja, Marija Malnar Jurišić neće održati konzultacije.