Uvodni susret sa studentima bit će u četvrtak 11. listopada u 12.30 u D 4.

Svi studenti slušaju predavanje četvrtkom, a petkom biraju grupu: 

1. u 9.30 A 119,

2. u 11 A 119.

Primanje studenata bit će četvrtkom od 11.30 do 12.30 B 106.