Nastava iz PGHJ-a počinje 11. listopada. Molim studente da se na kolegij prijave na sustavu učenja na daljinu Omega u jednu od triju ponuđenih seminarskih grupa. Lozinka kolegija jest: povijesna16. Kriterij oko upisa grupa vaš je svojevoljan odabir, ali imajte u vidu da je prostorija A-225 (2. i 3. grupa) kapaciteta do 25-30 studenata. Prvo (uvodno) predavanje održat će se u D-IV prema sljedećem rasporedu: prezimena A-K 8.30-9.00  i L-Ž od 9.00-9.30 sati.