1. kolokvij iz HD2 6. travnja 2018. položili su:

 1. Anić Doris
 2. Babok Edita
 3. Barać Antonia
 4. Belak Barbara           
 5. Belović Franka
 6. Biondić Ivana                       
 7. Božanović Vesna
 8. Buha Klara                
 9. Bužanić Marta
 10. Carević Meri             
 11. Damić Barbara          
 12. Dolić Karla               
 13. Drenški Paula           
 14. Dzhus Veronika        
 15. Ferenčević Maja       
 16. Gorički Janja            
 17. Grandits Theresa       
 18. Hader Lucija             
 19. Horvat Tena              
 20. Imprić Ivana              
 21. Ivanković Ema          
 22. Janjić Magdalena      
 23. Klobučar Martina     
 24. Knežević Petra          
 25. Komarytsya Anna     
 26. Kovačić Ivana           
 27. Kovak Laura             
 28. Krajačić Lara
 29. Kramarić Mihaela
 30. Krnić Matea              
 31. Kučeković Filip        
 32. Kunić Marta
 33. Levak Iva
 34. Maglić Ema              
 35. Matić Martina                       
 36. Medven Sanja           
 37. Meštrić Ines              
 38. Mezak Leonarda
 39. Novak Dijana                        
 40. Orehovec Andrea      
 41. Paponja Božica         
 42. Periša Josip               
 43. Pernar Elizabeta
 44. Posavec Monika       
 45. Rebselj Matea           
 46. Skendrović Nikola    
 47. Stopić Bruna             
 48. Škaljin Irma              
 49. Šprajc Lea     
 50. Šutalo Karlo              
 51. Treska Borna            
 52. Varga Matea             
 53. Varjačić Josipa         
 54. Vlah Željka               
 55. Vlašić Ljubica          
 56. Vrbančić Jelena

Ocjenu možete doznati na konzultacijama, seminarima i predavanjima.