14. veljače 2018. položili su ovi kandidati:

Hrvatska dijalektologija 1

Sara Batinić 2

Edita Batak 2

Tina Malenica 2

Daniel Pavlović 2

Hrvatska dijalektologija 2

Dora Kokanović 3

Antonia Lauš 4