2. kolokvij položili su:

 1. Doris Anić 4
 2. Ante Arambašić 4
 3. Antonia Barać 3
 4. Barbara Belak 3
 5. Josipa Beljo 2
 6. Ivana Biondić 5
 7. Vesna Božanović 4
 8. Klara Buha 4
 9. Meri Carević 4
 10. Barbara Damić 4
 11. Karla Dolić 4
 12. Maja Ferenčević 3
 13. Tena Horvat 2
 14. Ema Ivanković 4
 15. Sven Kezele 3
 16. Martina Klobučar 3
 17. Lara Krajačić 2
 18. Filip Kučeković 2
 19. Sanja Medven 2
 20. Ines Meštrić 2
 21. Dijana Novak 2
 22. Andrea Orehovec 4
 23. Leonarda Osvald 2
 24. Božica Paponja 3
 25. Josip Periša 2
 26. Elizabeta Pernar 4
 27. Monika Posavec 3
 28. Iva Pošta 2
 29. Matea Rebselj 2
 30. Magdalena Senković 2
 31. Irma Škaljin 5
 32. Karlo Šutalo 2
 33. Borna Treska 4
 34. Josipa Varjačić 2
 35. Željka Vlah 3
 36. Ljubica Vlašić 2
 37. Nina Vojtek 3