Nastava iz Povijesne gramatike hrvatskoga jezika i Jezika starohrvatskih zakona i statuta počinje 12. listopada. O rasporedu u seminarske skupine više na uvodnom predavanju.