Hrvatsku dijalektologiju 2 29. 9. 2017. položila je Kristina Emeršić (2).