Zainteresirane studente koji žele polagati ispit molimo da se hitno prijave.