Ispit iz dijalektoloških i povijesnojezičnih kolegija održat će se 29. 9. u 9 sati u DVII.