18. 9. 2017. položili su:

HD1

Andrea Divić 2

Nina Turić 4

Marlena Vičević 2

HD2 

Petra Galijašević 2

Andrej Gašparović 3

Upis ocjena bit će od 12 do 12.30 u ponedjeljak, 25. 9. 2017.