Položili su ovi kandidati:

Hrvatska dijalektologija I

Suzana Čavužić 2  

Emina Deomić 2  

Marijana Đurić 2  

Ana-Marija Francetić 3  

Andrej Gašparović 3  

Lucija Marta Jelavić 2  

Katharina Obraz 2  

Karla Papeš 3  

Marija Šantek 2  

Norma Trkovnik 3  

Jelena Zbukvić 3 

Hrvatska dijalektologija II

Jelena Barić 3 

Emina Deomić 2  

Andrea Divić 2  

Marijana Đurić 2  

Katarina Kovačićek 2  

Mirta Maslać 2  

Sunčana Sinković 4  

Marija Šantek 2