Ispit iz Povijesti hrvatskoga jezika položili su ovi studenti:

Anđelinić, Andrea      2

Anić, Doris                 2

Babok, Edita              3

Barać, Antonia           2

Brekalo, Darija           4

Carević, Meri              2

Deomić, Emina           2

Grmuša, Ana              2

Haramina, Klara         2

Kirin, Marino              2

Knežević, Petra          2

Krnić, Matea              2

Lako, Nikolina           2

Mišić, Karla Melisa    2

Mišković, Mia            2

Svjetličić, Dora           2

Varjačić, Josipa          2

Varga, Matea              2

Zorica, Borna             2         

Ispit iz Povijesne gramatike hrvatskoga jezika položili su ovi studenti:

Knežević, Petra          3

Vukorepa, Ivana         2

Upis ocjena bit će 30. lipnja 2017. u 15 sati.