HD1 položili su 12. lipnja 2017.:

Andrija Krištal 2

Maja Mikac 2

Martina Mikac 3

Sunčana Sinković 2

HD2 položili su 12. lipnja 2017.:

Monika Dražinić 3

Tamara Harapin 3

Lucija Marta Jelavić 2

Tanja Matić 2

Mateja Papić 3

Matea Pirija 2

Uvid u test i upis ocjena bit će u srijedu, 14. lipnja u 12 sati. Molim studente koji nisu prošli na ispitu da dođu i pogledaju test - da  vide u čemu griješe.