31. svibnja 2017. na predroku su HD 2 položili:

  1. Tajana Huljek 2
  2. Luka Lekčević 3
  3. Lucija Lojber 3
  4. Maja Mikac 2
  5. Katharina Obraz 3
  6. Tomislav Rožić 2
  7. Lucija Šupe 2
  8. Bruna Vučak 2
  9. Klara Zmaić 4