Predrok iz Povijesti hrvatskoga jezika održat će se u srijedu 31. svibnja 2017. u 8.30 u D-VII. Mole se studenti da se na vrijeme prijave u ISVU. Naknadne prijave neće se prihvaćati.