3. svibnja položili su:

HD1  

Tamara Harapin 3

Ana Holetić  4

Tajana Huljek  2

Matea Žnidarec 4

HD2

Martina Premor 2

Ivan Salopek 2

Molim Jelenu Zbukvić da dođe na konzultacije 10. svibnja.