Kolegij Hrvatska dijalektna leksikografija, najavljen kao izborni kolegij diplomskoga studija u ljetnome semestru, u ovoj se akademskoj godini neće izvoditi.