Hrvatska dijalektologija 1, ocjene s 2. roka, 13. veljače 2017.

1 Marko Bucić 1 

2 Alessandra Djurdjević  1

3 Andrej Gašparović  1

4 Tamara Harapin  1

5 Patricia Herceg  0

6 Dora Horvat  1

7 Tajana Huljek  1

8 Zvonimir Ibrišević  2

9 Lucija Marta Jelavić  1

10 Maja Jureković  1

11 Dora Kokanović  2

12 Andrija Koštal  1

13 Anamaria Krešo  3

??? Maja Kuzelj 1

14 Ema Ladić  1

15 Antonia Lauš  1

16 Tina Malenica  1

17 Mirta Maslać  2

18 Tanja Matić  1

19 Ivana Milošić  2

20 Katharina Obraz  1

21 Lea Palinić  3

22 Mateja Papić  2

23 Daniel Pavlović  0

24 Martina Premor  3

26 Tomislav Rožić  1

27 Ana Ruškač  3

28 Magdalena Senković  0

29 Tereza Sente  0

30 Monika Tomljenović  4

31 Norma Trkovnik  1

??? Nina Turić 1

32 Dorja Turk  1

33 Marta Uroić  3

34 Emil Valla  1

35 Željka Vlah  1

36 Klara Zmaić  0

37 Matea Žnidarec  1

Vrijeme upisa ocjena bit će objavljen naknadno.