Novosti › Vijesti i zbivanja
11. 4. 2018.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2017/18.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018. Studenti koji se žele odazvati dužni su do petka, 4. svibnja 2018. do 16 sati prijaviti rad na mrežnim stranicama Sveučilišta. U okviru prijave rada njihov je mentor dužan do istog roka u odgovarajući obrazac unijeti obrazloženje po čemu predloženi rad udovoljava kriterijima izvrsnosti.

Prijedloge za nagrade u kategorijama e) i f) (uključujući sažetke te obrazloženje mentora) treba do četvrtka, 3. svibnja 2018. poslati na adresu kako bi pravodobno bili prijavljeni na stranicama Sveučilišta.

Do ponedjeljka, 7. svibnja 2018. studenti trebaju dostaviti ispis cijeloga prijavljenog rada (uključujući potpisano mentorovo obrazloženje) u dva primjerka i rad u elektroničkom obliku Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Filozofskog fakulteta putem Urudžbenog ureda Fakulteta (soba D-01).

Obavijest o natječaju (PDF)

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade 2017/18. (PDF)

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade (PDF)

Kriteriji za ocjenu izvrsnosti (PDF)