Novosti › Vijesti i zbivanja
11. 12. 2017.

»Izabrana djela« Ivana Trnskog

Matica hrvatska poziva na predstavljanje knjige Ivana Trnskog Izabrana djela

O knjizi govore:

Tonko Maroević
Katica Čorkalo Jemrić
Suzana Coha
Marina Protrka Štimec

Utorak, 12. prosinca u 13 h, Velika dvorana Matice hrvatske