Novosti › Vijesti i zbivanja
1. 3. 2017.

Sedmi međunarodni simpozij mladih slavista u Budimpešti

Dana 11. svibnja 2017. bit će organiziran 7. međunarodni simpozij mladih slavista na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Loránda Eötvösa u Budimpešti. Znanstvena konferencija predviđa sudjelovanje studenata.

Informacije

Prijavnica