Kroatistika › Nastavnici
Katedra za noviju hrvatsku književnost

Dr. sc. Domagoj Brozović, poslijedoktorand

, 01/4092-084

Vrijeme primanja: ponedjeljkom 9:30–10:15, B121

Biografija

brozovicRođen 10. IV. 1983. u Koprivnici. Osnovnu školu i opću gimnaziju polazi u Đurđevcu. Diplomirao 2008. filozofiju i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iste godine zaposlen kao asistent na Katedri za noviju hrvatsku književnost na matičnom fakultetu te kao znanstveni novak na projektu Hrvatska književna periodika 1950-2000 voditelja dr. sc. Vinka Brešića. Doktorirao 2013. s temom Književni časopis „Republika“ i njegove uređivačke politike (1945-2002).

Bibliografija